MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.

Dětská klinika, Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, Česká republika

mobil: +420377104333
e-mail: lumir.sasek@lfp.cuni.cz
internet: www.fnplzen.cz